Welkom!

Het doel van deze website is het de bezoeker een overzicht te geven over de beginselen van internationaal privaatrecht "in een nutshell". Deze website is gebaseerd op het Nederlandse internationaal privaatrecht. Omdat de omvang van deze website beperkt is, wordt slechts ingegaan op vragen zoals

- welke rechter is bevoegd bij een grensoverschrijdend EU geschil?

- welk recht is van toepassing bij een grensoverschrijdende zaak?

- wordt een vonnis van land A in land B erkend?

Meer ingewikkelde kwesties zoals het toepasselijke recht, bevoegde rechter en de tenuitvoerlegging in internationale verhoudingen waarbij geen verdrag bestaat, wordt buiten beschouwing gelaten.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze website. Als u vragen hebt over internationaal privaatrecht kunt u uiteraard altijd contact opnemen.

mr. Kristina C. Adam LL.M.